Motorbåten

Klubbhuset Motorbåten

Klubbhuset vårt «Motorbåten» ligger ved Stoa småbåthavn i Langesund, hvor vi holder våre møter og sammenkomster.

Motorbåten med Fyrlykten (foto Per Flåthe)

Klubbhuset er modernisert og utvidet senere år og har alle fasiliteter som trengs for større og mindre sammenkomster.

Begynnelsen

«Årsmøtet i 1979 valgte byggekomité bestående av Thomas Johansen, Per Pedersen og Roald Amundsen. Rafnes-anlegget var i ferd med å ferdigstilles, og fem arbeidsbrakker kunne fås kjøpt for 23 000 kr per stykk. Foreningen hadde bare 40 000 kr til disposisjon. Anleggslederen godtok dette for alle fem brakkene!
Et ekstraordinært medlemsmøte ble avholdt, og kjøpet ble akseptert.

Havnestyret og havnefogden i Bamble kommune tildelte foreningen tomt på Stoa. Våren 1980 var alle formaliteter i orden blant annet med nabovarsel, bygningsråd og fylkesmann, og tomten ble sprengt ut. Grunnmur ble støpt, brakkene kom på plass og ble boltet sammen i gulv og topp.
Det virket veldig dumt med flatt tak, og det ble bestemt å bygge saltak. Dermed ble det også ny saksgang.

Det ble satt opp arbeidslister og utstedt Andelsbrev, hvor 1 time var lik 25 kr. Meningen var at når økonomien igjen ble god, skulle det trekkes ut et antall andelsbevis. Alle som ble trukket ut ga pengene tilbake til foreningen.
Medlemsutlodning innbragte 20 000 kr og bidrag fra Havnevesenet på 20 000 kr. Det ble tatt opp lån pålydende 40 000 kr.

Et flott lokale bl.a. med stort veggmaleri laget og gitt av Langesundsmannen Øivind Sorter (1920-1996). Det ble laget som hans del av dugnaden under oppføringen av klubbhuset (foto Per Flåthe)

Første styremøte i eget hus ble holdt 17. februar 1981, første medlemsmøte 27. mars og offisiell åpning 1. mai.

Det ble nedlagt 3 992 dugnadstimer til en verdi av 85 000 kr fordelt på 51 medlemmer. Huset kostet 165 800 kr.
I 1986 ble huset utvidet mot sundet til en kostnad av om lag 110 000 kr.»

(utdrag av dokument utarbeidet av æresmedlem Roald Amundsen i mai 2003)

Kosekroken

Fin sofakrok for fem personer med panoramautsikt mot Langesundet (foto Per Flåthe)

Større kjeller

Årene gikk, og nye ønsker dukket opp. Årsmøtet 2013 vedtok å utvide kjelleren innenfor en kostnadsramme på 150 000 kr. Planen ble utvidet til å omfatte lager for Båtforeningenes Havneutvalg SA og 50 kvadratmeter terrasse oppå tilbygget.

Thomas Johansen, Arnfinn Larsen og Dag Hvitsand i arbeid med kjellerutvidelsen

Totalkostnaden ble 274 606 kr dugnadstimer ikke medregnet.

Æresmedlem Arnfinn Larsen er et strålende eksempel på en av våre mange ildsjeler

Æresmedlem Thomas Johansen var med å bygge klubbhuset i 1980 og var også med på kjellerutvidelsen i 2013

Den nye kjellerdelen inneholder verksted for medlemmene og lager for BHU.

Godt utstyrt hobbyverksted (foto Per Flåthe)

Orden er lurt i et hvert arbeidsrom (foto Per Flåthe)

Den frigjorte plassen i den gamle kjelleren er lager for arrangementskomiteen og huskomiteen.

Kjellerstua ble pusset opp i 2016 og har blant annet gulvvarme.

Velkommen for en kaffe eller te og prat daglig på formiddagen (foto Per Flåthe)

Kjellernøkkel

Medlemmer kan kvittere ut nøkkel til kjelleren mot et depositum på 100 kr.
Ved opphør av medlemskapet skal nøkkelen leveres tilbake.