Årsmøte 1. april

Det innkalles til årsmøte fredag 1. april kl. 19 på Motorbåten!

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 25. mars.
Stikkord – hva foreslår du og begrunnelse.

Valgkomiteen ønsker kontakt med villige kandidater. Eller om du har en villig kandidat å melde inn.
Kontakt valgkomiteen v/Daniel Austad tlf. 918 82 406.

(Nyttig hjelpemiddel for ordstyrer)