Medlemskap

Formål

Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. (vedtektenes § 3)

Kontingent

Kontingent følger kalenderåret med forfall 15. mars og fastsettes av årsmøtet.

Hovedmedlemskap: 400 kr; medlemskap for én person
Familiemedlemskap: 500 kr; for den aktive familie, med mer enn én person i husholdningen inklusive barn inntil fylte 18 år
Æresmedlem: Gratis kontingent; husholdningen for øvrig betaler ordinært medlemskap

I fall kontingent ikke betales, strykes medlemskapet.
Innmelding etter 1. september gir fritt medlemskap kalenderåret ut.

(vedtektenes §§ 6-7)

Innmelding

Medlemsregister – Min Side

Du vil få egen brukerprofil – «Min Side» – i Havneweb, hvis du ikke allerede er registrert. Havneweb brukes som medlemsregister og for å administrere båtplasser i Stoa og Kongshavn småbåthavner.
Når du har fått tilsendt innloggingsdata, bør du logge deg på og kontrollere opplysningene om deg og eventuelt foreta rettelser og tillegg.
Hvis du har søkt om båtplass, må du i egen rubrikk oppgi opplysninger om båten.

Prosedyre

Fyll ut skjemaet i linken under og trykk send. Du får normalt en e-post fra oss innen tre dager.

Trykk her for å bli medlem