Årsmøte 1. april

Det innkalles til årsmøte fredag 1. april kl. 19 på Motorbåten!

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 25. mars.
Stikkord – hva foreslår du og begrunnelse.

Valgkomiteen ønsker kontakt med villige kandidater. Eller om du har en villig kandidat å melde inn.
Kontakt valgkomiteen v/Daniel Austad tlf. 918 82 406.

(Nyttig hjelpemiddel for ordstyrer)

Medlemsmøte 4. mars

Langesund Motorbåtforening inviterer sine medlemmer til årets første medlemsmøte fredag 4. mars kl. 19.

Det blir informasjon fra styret og komiteer. Mulighet for spørsmål og diskusjon om kommende årsmøte.

Servering av ferske Langesundsreker til en rimelig penge.

Vel møtt til en hyggelig kveld sammen med andre båtinteresserte i vårt flotte klubbhus «Motorbåten»!

(LMF-båter på tur ved Nilen Blindleia sommeren 2021)