Vellykket årsmøte

Langesund Motorbåtforening avholdt et forsinket årsmøte 5. november på klubbhuset «Motorbåten»!
De vanlige sakene sto på dagsorden; styrets beretning, regnskap, styrets plan for videre utvikling, vedtekter, budsjett og valg.

Referat og protokoll fra årsmøtet er under utarbeidelse.

Bilde 1: Bernt H. Jøntvedt og John Schanke skal godkjenne årsmøtets protokoll med sin underskrift.
Bilde 2: Leder Frode Lekman flankert av ordstyrer Arvid A. Svendsen
Bilde 3: Kasserer Morten Sandsmark leser opp regnskapet
Bilde 4: Noen av årsmøtets deltakere

Protokollen vil bli presentert på medlemsmøtet 3. desember.

Selv om det kun gjenstår tre måneder til kommende årsmøte, skal styret og komiteer konstituere seg. Oppgaver skal fordeles. Budsjettet danner grunnlaget for foreningens drift, og en sunn og god økonomi tyder godt for foreningens fremtid!