Ivan Schytte tildelt Hederskrus


(Ivan Schytte til venstre og leder Frode Lekman under overleveringen)

Allsidig mann

Langesund Motorbåtforening har avholdt årsmøte. Like naturlig som at det er hyggelig å få inn nye medlemmer i styre og stell, er det at andre velger å fratre.

Ivan Schytte ble valgt inn i arrangementskomiteen i 2007. Etter at toårs-perioden var over i 2009, ble han valgt som sekretær i styret for to år.
Samme året ble han også valgt som medlem i BHU-drift. Ivan har nå vært driftsleder i om lag ti år.

Kriterier for Hederskruset

Motorbåtforeningen har tre kriterier for tildeling av Hederskrus. Det kan tildeles medlemmer, som har

  • ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, eller
  • ved fratreden fra verv i styret, komiteer eller utvalg etter minst 6 sammenhengende år, eller
  • blitt innvotert som æresmedlem

Ekstraordinær innsats

Som anerkjennelse for «sitt utrettelige arbeid og kyndige ledelse» Ivan utførte i BHU, ble han i april 2016 tildelt LMF Hederskrus.

«6-års regelen»

Da Ivan fratrådte ved årsmøtet i februar 2020, hadde han hatt verv i foreningen i sammenhengende 13 år. Han oppfylte dermed 6-årsregelen og fikk tildelt et nytt Hederskrus!
Langesund Motorbåtforening er takknemlig for arbeidet og dugnaden Ivan har utført for foreningen og for leietakerne av båtplass på Stoa og i Kongshavn!