Milepæl nådd

(Leder Frode Lekman flankert av havnedirektør Finn Flogstad og markedssjef Hege Svendsen. De fikk hvert sitt eksemplar av boken om motorbåtforeningens historie)

Ny avtale

Langesund Motorbåtforening og Grenland Havn IKS inngikk den 7. november ny avtale, som regulerer partenes tilknytning til eiendommen.

Oppdatert desember 2019; tomten er kjøpt av kommunen, og eiendommen er vår!

De gamle avtalene

Motorbåtforeningen inngikk i 1985 avtaler med kommunen og havnevesenet. Foreningskassen var tom etter at fem arbeidsbrakker fra Rafnes-utbyggingen var kjøpt for 40 000 kr og med kommunen som garantist.

LMF og havnestyret inngikk avtale vedrørende klubblokale/toalettanlegg. Havnevesenet bidro med 20 000 kr på vilkår av at utvendig toalett ble åpent for havnens brukere og at havnevesenet blant annet fikk kontor for havnevesenets oppsynsmann.
«Dersom foreningen finner å måtte selge huset, har havnevesenet første rett på kjøp av dette, til den pris foreningen ga for dette minus innskutt beløp.»

Festetomten innløses

Foreningens økonomi er svært god. Kommunen tilbød «innløsning» av festetomten, og årsmøtet 2019 vedtok derfor å takke ja.

Klausul

Eiendommen er en del av Stoa småbåthavn og kan ikke omsettes på det frie markedet og til andre formål enn småbåthavn.

«Dersom LMF opphører, slik at forsvarlig drift opphører og vedlikehold av hus og innbo ikke finner sted eller LMF av andre grunner ønsker å selge eiendommen, har GH forkjøpsrett til eiendommen basert på verdivurdering.»