Æresmedlemmet Per Ronald

(Æresmedlem Per Ronald til venstre i bildet mottar det synlige bevis av leder Frode Lekman under årsmøtet)

Per Ronald Amundsen er blitt innvotert som æresmedlem i Langesund Motorbåtforening av styret for sin ekstraordinære innsats for foreningen!

Per Ronald har hatt verv i båtforeningen i mesteparten av de godt over 40 årene han har vært medlem. Han har hatt en imponerende bredde i verv, som i alle år har vært skjøttet samvittighetsfullt og til alles tilfredshet. Vi nevner blant annet nestleder styret, medlem valgkomiteen, leder arrangementskomiteen, medlem BHU-drift og bryggeformann – som han fortsatt er.

Per Ronald er et utmerket eksempel på ildsjel slik som beskrevet i foreningens retningslinjer for hederspris. Han er sosial av natur og deltar på de fleste dugnader, møter og aktiviteter som arrangeres.

Vi gratulerer Per Ronald med æresmedlemskapet!