Årsmøtet 2019


(Som så mange år tidligere ledet æresmedlem Erling Sjøboden årsmøtet vel i havn)

Langesund Motorbåtforening avholdt et vellykket årsmøte den 1. februar på «Motorbåten». De vanlige sakene sto på dagsorden; beretning, regnskap, plan for videre utvikling, innkomne saker, budsjett og valg.

Fra årsmøtet kommer referat og protokoll godkjent av to medlemmer.

Styret og komiteer konstituerer seg i disse dager. Oppgaver skal fordeles. Budsjettet danner grunnlaget for foreningens drift.

Takket være en sunn og god økonomi – og mange dyktige medlemmer i styre og stell – tyder alt på at også 2019 vil bli et godt år for foreningen!