Vintertid

Medlemsmøtet 1. desember

Langesund Motorbåtforening avholdt årets siste medlemsmøte den 1. desember.

Det var godt oppmøte, og medlemmene fikk som vanlig informasjon fra styret, komiteer og utvalg.

Etter den formelle møtedelen holdt LMF-medlem Jon Helland et engasjerende kåseri om familiens seilbåt-tur sist sommer.
Reisen gikk til Göteborg, Vänern, gjennom Göta kanal, videre over til Østersjöen, kysten rundt, innom København og hjem igjen. De brukte 28 dager på den 1000 nautiske mil lange turen. Mange fine bilder og god formidlingsevne gjorde kåseriet til en stor opplevelse for de av oss som ikke har opplevd denne strekningen.

I god tradisjon rundet vi kvelden av med servering av ferske Langesunds-reker.

Styret

Styret er godt i gang med forberedelsene til årsmøtet i februar.
Forslag til plan for videre utvikling og budsjett er viktige momenter her.

Arrangementskomiteen

Komiteen jobber jevnt og trutt med planlegging og gjennomføring av møter og aktiviteter.
Medlemmene har mye godt i vente også kommende halvår.

Huskomiteen

Drift og vedlikehold av klubbhuset og området rundt er komiteens viktigste oppgave.
På denne tid av året er utarbeidelse av sin del av budsjettet viktig jobb.

Valgkomiteen

Komiteen skal finne frem til representative kandidater som er villige til å ivareta verv.
Kontinuitet og fornyelse henger nøye sammen. Vi ønsker at medlemmer som bidrar godt fortsetter, samtidig som vi gjerne vil ha inn helt nye i «styre og stell».
Ta kontakt med valgkomiteen!

Båtforeningenes havneutvalg SA

Årets viktigste jobb for BHU-styret og BHU-drift har vært forhandlingene med Grenland Havn IKS om den nye leie- og driftsavtalen.
Ny avtale skal gjøres gjeldende fra 1. april 2018.

Vintertid

Vinteren kan være krevende for båten enten den fortsatt er i bruk eller er i opplag. Regelmessig tilsyn er nøkkelen. Vind, is og snø kan påføre skader. For eksempel Kongshavn kan brått fryse igjen, flere båter der ligger utsatt til.
Uaktsomhet kan medføre fradrag i eventuelt forsikringsoppgjør.

Kanskje båten trenger reparasjon, eller at du har plan om oppgradering?
Vinteren er lavsesong for de fleste verksteder.

Langesund Motorbåtforening

Dette drømmer vi om nå; medlemmer fra Langesund Motorbåtforening på tur i Daumannsbukta 2015. (Foto: Pål Sævik)