Medlemsmøtet 3. november

LMF-medlem Tormod M. Skaugen fortalte fra trebåtens norske historie og om noen av Langesundsfjordens båtbyggerier.

Tormod begynte med den spede begynnelse med uthulte trestammer, videre til vikingeskipene og endte med den sist bygde Langesund-koggen. Båtbyggeriet lå i Kongshavn.
Båten, en plattgatter, ble bygd omkring 1958-1960 på bestilling fra Markus Olsen, som forøvrig var blant de 14 personene som deltok på foreningens stiftelsesmøte i 1938.
Sønnesønnen Tom Markus ga båten til kystlaget for noen år siden. Kystlaget har restaurert den.

Koggen er plattgatter og hadde opprinnelig påhengsmotor. Det var sjeldent på begynnelsen av 1960-tallet

Også denne gang var det informasjon fra styret, komiteer og utvalg.
Nils Henrik Nilsen kunne på vegne av valgkomiteen fortelle at de er i gang med sitt arbeid. Normal valgperiode er to år. Ekstra mange blir på valg på grunn av flere suppleringsvalg i løpet av året.
Interesserte til verv kan melde fra til Ragnar Hellstrøm, Jarand B. Johnsen eller Nils Henrik Nilsen.

Kvelden ble rundet av med servering av ferske Skagerrak-reker og velsmakende, nylaget bacalao tilberedt av Frode Lekman, Thor Harald Olsen og Per Ronald Amundsen. Tusen takk!

Nestleder Erling Sjøboden takker Tormod M. Skaugen for interessant kåseri og overrakte et LMF-krus