Ny møtesesong

Møtesesongen er i gang igjen. LMF-styret, komiteer og utvalg er i gang med sine rutinemessige møter.

Medlemsmøtet 1. september

Langesund Motorbåtforening hadde invitert sine medlemmer til høstens første medlemsmøte. De oppmøtte medlemmene fikk blant annet informasjon om:

Styret; foreningens økonomi er god, og det er tegnet 30 nye medlemskap hittil i år.

Huskomiteen; det utføres rutinemessig vedlikehold av klubbhuset. Det må nevnes at det ikke er tillatt med grilling på terrassen.

Arrangementskomiteen; terminlisten med møter og arrangementer ble presentert.

BHU; vakttjenesten har gått bra, ingen hendelser registrert.

Etter den formelle møtedelen var det anledning til å kjøpe velsmakende reker til en rimelig penge.
Vi rundet av med å vise bilder fra våre aktiviteter og båtsesongen.

LMF-båter på tur til Portør sommeren 2017 (ikke alle er fra oss)

Stor LMF-gjeng på tur sommeren 2017, her i Færvikkilen ved Tromøya