Årsmøte gjennomført

Langesund Motorbåtforening avholdt årsmøte den 3. februar.

Avtroppende styre, fra venstre 1. styremedlem Thor E. Etland, kasserer Ove Kjeldal, leder Frode Lekman, nestleder Erling Sjøboden og sekretær Pål A. D. Sævik

Det var god oppslutning. Alle vedtak var enstemmige. Styret, arrangementskomiteen og huskomiteen har fått nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtakene.

Årsmøtets deltakere følger nøye med

Medlemmene har mye godt i vente også kommende år!

Referat kommer på et senere tidspunkt.