Medlemsmøtet 3. november

LMF-medlem Tormod M. Skaugen fortalte fra trebåtens norske historie og om noen av Langesundsfjordens båtbyggerier.

Tormod begynte med den spede begynnelse med uthulte trestammer, videre til vikingeskipene og endte med den sist bygde Langesund-koggen. Båtbyggeriet lå i Kongshavn.
Båten, en plattgatter, ble bygd omkring 1958-1960 på bestilling fra Markus Olsen, som forøvrig var blant de 14 personene som deltok på foreningens stiftelsesmøte i 1938.
Sønnesønnen Tom Markus ga båten til kystlaget for noen år siden. Kystlaget har restaurert den.

Koggen er plattgatter og hadde opprinnelig påhengsmotor. Det var sjeldent på begynnelsen av 1960-tallet

Også denne gang var det informasjon fra styret, komiteer og utvalg.
Nils Henrik Nilsen kunne på vegne av valgkomiteen fortelle at de er i gang med sitt arbeid. Normal valgperiode er to år. Ekstra mange blir på valg på grunn av flere suppleringsvalg i løpet av året.
Interesserte til verv kan melde fra til Ragnar Hellstrøm, Jarand B. Johnsen eller Nils Henrik Nilsen.

Kvelden ble rundet av med servering av ferske Skagerrak-reker og velsmakende, nylaget bacalao tilberedt av Frode Lekman, Thor Harald Olsen og Per Ronald Amundsen. Tusen takk!

Nestleder Erling Sjøboden takker Tormod M. Skaugen for interessant kåseri og overrakte et LMF-krus

Medlemsmøtet 6. oktober

Langesund Motorbåtforening avholdt medlemsmøte fredag 6. oktober,
og over 30 medlemmer var til stede.

Det var informasjon fra styret, komiteer og utvalg.
Styret jobber jevnt og trutt. Kasserer Ove har god kontroll på økonomien.
Huskomiteen holder klubbhuset og eiendom i god stand.
Arrangementskomiteen redegjorde for møtene og aktivitetene utover høsten og vinteren. Kunngjøring skjer på Facebook og denne siden.

Parkeringsplassen på Stoa er omgjort til opplagsplass for båter, og den fylles fort opp. Vinterklargjøringen er i full gang. Båtforeningenes Havneutvalg (BHU) minner om at den enkelte eier har ansvar for å sikre båten tilstrekkelig. Det skjedde nylig et uhell på Stoa under arbeid med opplag, som kunne endt riktig ille.

Søndre del av plassen på Stoa er nå asfaltert

Etter den formelle møtedelen ble det servert ferske reker til en rimelig penge. Vi rundet av med quiz med spørsmål om båtliv. Det viste seg at alle hadde noe å lære!

Mye vakkert å kunne se, når man er under veis i Blindleia (foto Pål Sævik)

Fyrlykten

Langesund Motorbåtforening har fått sin etterlengtede fyrlykt på plass på plenen ved Motorbåten!

Bakgrunn

Det er flere år siden primus motor, æresmedlem Anders Førlie, begynte å jobbe med prosjektet.
Kystverket holder på å modernisere fyrlyktene langs kysten. Noen av de nedlagte fyrlyktene gis vederlagsfritt til foreninger og lag, som er opptatt av kystkultur. Mottakerne av slike fyrlykter plikter å ta godt vare på dem, de anses som kulturminner.

Anders Førlie kan fornøyd konstatere at den viktigste delen av prosjektet er ferdig

Om fyrlykten

Denne type fyrlykt ble utviklet på begynnelsen av 1930-tallet, byggemateriale støpejern og vekt om lag 1200 kg. De var i mange år et velkjent syn på norskekysten.

De første årene var alle lyktene fyrt med oljelampe, som måtte vedlikeholdes ganske ofte. Senere ble de elektrifisert med strøm fra land og etter hvert med solcelle.

Denne fyrlykten sto på Gåsungene sørvest for Nesoddtangen i indre Oslofjord.

Ting skjer

Høsten 2016 fikk Anders beskjed fra Kystverket om at det var mulighet for å kunne overta en slik fyrlykt. Han tok opp saken med styret og fikk samtykke til å formalisere prosjektet.
Utgiftene til transport og materiale ble betalt av LMF.

Forberedelser

En sommerdag i 2017 dro Anders Førlie og leder huskomiteen Daniel Austad og hentet fyrlykten. Den ble midlertidig lagret på Stoa.

I august ble arbeidet tatt opp igjen. Med god hjelp av Jahn Vinje ble materialer innkjøpt og såle laget.

Fyrlykten skal stå støtt og sentralt på Stoa

Jahn Vinje med god hjelp av æresmedlem Dag Henry Nilsen er i ferd med å gjøre grunnarbeidet ferdig

Den store dagen

Onsdag 30. august kunne lykten løftes på plass!

Arbeid gjenstår blant annet maling, den blir helt hvit i henhold til avtalen med Kystverket.
Det kan ikke være innvendig lys for å unngå forveksling med lykter i bruk.

Ny møtesesong

Møtesesongen er i gang igjen. LMF-styret, komiteer og utvalg er i gang med sine rutinemessige møter.

Medlemsmøtet 1. september

Langesund Motorbåtforening hadde invitert sine medlemmer til høstens første medlemsmøte. De oppmøtte medlemmene fikk blant annet informasjon om:

Styret; foreningens økonomi er god, og det er tegnet 30 nye medlemskap hittil i år.

Huskomiteen; det utføres rutinemessig vedlikehold av klubbhuset. Det må nevnes at det ikke er tillatt med grilling på terrassen.

Arrangementskomiteen; terminlisten med møter og arrangementer ble presentert.

BHU; vakttjenesten har gått bra, ingen hendelser registrert.

Etter den formelle møtedelen var det anledning til å kjøpe velsmakende reker til en rimelig penge.
Vi rundet av med å vise bilder fra våre aktiviteter og båtsesongen.

LMF-båter på tur til Portør sommeren 2017 (ikke alle er fra oss)

Stor LMF-gjeng på tur sommeren 2017, her i Færvikkilen ved Tromøya

Årsmøte gjennomført

Langesund Motorbåtforening avholdt årsmøte den 3. februar.

Avtroppende styre, fra venstre 1. styremedlem Thor E. Etland, kasserer Ove Kjeldal, leder Frode Lekman, nestleder Erling Sjøboden og sekretær Pål A. D. Sævik

Det var god oppslutning. Alle vedtak var enstemmige. Styret, arrangementskomiteen og huskomiteen har fått nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtakene.

Årsmøtets deltakere følger nøye med

Medlemmene har mye godt i vente også kommende år!

Referat kommer på et senere tidspunkt.