Vedtekter

Første utgave

Foreningen ble stiftet i 1938.

LMF Lover 1938

Gjeldende utgave

Gjeldende vedtekter ble godkjent av årsmøtet den 3. februar 2017.

LMF Vedtekter 2017