Valgkomité

Valgkomiteen skal finne frem til representative kandidater som er villige til å ivareta verv.
(utdrag av vedtektene)

valgkomité 2021-2022

Leder: Daniel Austad
Medlem: Erling A. Sjøboden
Medlem: Stig Robert Solheim