Valgkomité

Valgkomiteen skal finne frem til representative kandidater som er villige til å ivareta verv.
(utdrag av vedtektene)

valgkomité 2020-2021

Medlem: Daniel Austad
Medlem: Thor E. Etland
Medlem: Stig Robert Solheim