Valgkomité

Valgkomiteen skal finne frem til representative kandidater som er villige til å ivareta verv.
(utdrag av vedtektene)

valgkomité 2020-2021

Leder: Daniel Austad
Medlem: Thor Erling Etland
Medlem: Stig Robert Solheim