Styret

Styret har den administrative myndighet og skal blant annet representere foreningen utad, besørge alle løpende forretninger og ivareta foreningens totale økonomi innenfor rammene av vedtatt budsjett.
(utdrag av vedtektene)

styret 2021-2022

Leder                      Frode Lekman (tlf. 922 37 575)
Nestleder                Roger Nilsen
Sekretær                 Pål A. D. Sævik
Kasserer                 Morten Sandsmark
1. styremedlem      Terje Hagen
2. styremedlem       Morten Bye
1. varamedlem        Roger Evensen
2. varamedlem       Thor E. Etland

Frode Lekman ble valgt som leder av Langesund Motorbåtforening i 2014