Styret

Styret har den administrative myndighet og skal blant annet representere foreningen utad, besørge alle løpende forretninger og ivareta foreningens totale økonomi innenfor rammene av vedtatt budsjett.
(utdrag av vedtektene)

styret 2020-2021

Leder                      Frode Lekman (tlf. 922 37 575)
Nestleder                Roger Nilsen
Sekretær                 Pål A. D. Sævik
Kasserer                 Morten Sandsmark
1. styremedlem      vakant
2. styremedlem       Morten Bye
1. varamedlem        vakant
2. varamedlem       vakant

Frode Lekman ble valgt som leder av Langesund Motorbåtforening i 2014