Besøk av Sjøredningskorpset

Medlemsmøte med besøk av RS 143 Uni Kragerø

På medlemsmøtet den 4. mars 2016 fikk Langesund Motorbåtforening besøk av RS 143 Uni Kragerø. Mannskapet som bemanner skøytene til Sjøredningskorpsene består av båtfører, bestmann, matros og eventuelt aspirant.

RS 143 Uni Kragerø besøker LMF. Båtfører under besøket er Erik Claussen, som også er LMF-medlem

Foreningen var invitert om bord, og i medlemsmøtet fikk vi høre om livet som frivillig mannskap. De har normalt vakt hvert ellevte døgn året rundt.
For tiden har de tilstrekkelig bemanning, men nye frivillige er alltid velkomne.

Skøyta er fast stasjonert i Kragerø. Den kan i perioder være stasjonert i Langesund, for eksempel når isforholdene gjør det nødvendig.