Hederspriser

Utmerkelser

Langesund Motorbåtforenings utmerkelser skal støtte foreningens formål og virke, både verne om formålsparagrafen og evne til fornyelse.
Utmerkelsene skal stimulere medlemmene gjennom å belønne enkeltpersoners arbeid og innsats.

Æresmedlemskap

Den høyeste utmerkelsen er «Det Gylne Anker».
Medlemmer som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter innstilling fra medlemmene eller styret innvoteres som æresmedlem av et enstemmig styre.
(utdrag av statuttene)

Mottakere

Rudolf Fredriksen 1948
Hans Petrus Wærvågen 1974
Sigurd Aslaksen 1974
Leif A. Andersen 1988
Roald Amundsen 1988
Jan-Thore Andersen 2005
Anders Førlie 2010
Arnfinn Larsen 2010
Jan Eilertsen 2014 (post mortem)
Thomas Johansen 2014
Dag Henry Nilsen 2014
Erling Sjøboden 2016
Per Ronald Amundsen 2019

Erling Sjøboden er innvotert som æresmedlem og mottar Det Gylne Anker og Hederskruset i 2016 av leder LMF Frode Lekman

LMF Hederskrus

«LMF Hederskrus» ble opprettet av årsmøtet i 2011 og kan av et enstemmig styre tildeles medlemmer som har oppfylt minst ett av følgende vilkår:

  • Ytet en ekstraordinær innsats for foreningen
  • Ved fratreden fra verv i styret eller komiteer etter minst 6 år
  • Blitt innvotert som æresmedlem

(utdrag av statuttene)

LMF Hederskrus forside

LMF Hederskrus bakside

Mottakere

Jan-Thore Andersen 2012 (tredje kulepunkt)
Anders Førlie 2012 (tredje kulepunkt)
Arnfinn Larsen 2012 (tredje kulepunkt)
Jan Eilertsen 2012 (første kulepunkt)
Jan Eilertsen 2014 (post mortem) (tredje kulepunkt)
Thomas Johansen 2014 (tredje kulepunkt)
Dag Henry Nilsen 2014 (tredje kulepunkt)
Jahn Vinje 2014 (første kulepunkt)
Tore Svellmo (første kulepunkt)
Torleif Magnussen 2015 (første kulepunkt)
Knut Furset 2016 (første kulepunkt)
Erling Sjøboden 2016 (tredje kulepunkt)
Ivan Schytte (første kulepunkt)
Rita Edvardsen 2017 (andre kulepunkt)
Hallgeir Kjeldal 2017 (andre kulepunkt)
Per Ronald Amundsen 2019 (tredje kulepunkt)
Harry Arne Lund (andre kulepunkt)

Hallgeir Kjeldal mottar LMF Hederskrus i 2017 «ved fratreden etter minst 6 sammenhengende år». Han hadde 9 sammenhengende år herav 4 som leder.

Rita Edvardsen mottar LMF Hederskrus i 2017 «ved fratreden etter minst 6 sammenhengende år»

Ivan Schytte mottar Hederskruset i 2016 av leder LMF Frode Lekman

Knut Furset mottar Hederskruset i 2016 av leder LMF Frode Lekman

Torleif Magnussen mottar Hederskruset i 2015 av leder LMF Frode Lekman

Tore Svellmo og Jahn Vinje mottar Hederskruset i 2014 av leder LMF Frode Lekman

Jan Eilertsen mottar Hederskruset i 2012 av leder LMF Jarand B. Johnsen