Arrangementskomité

Arrangementskomiteen er ansvarlig for foreningens arrangementer og administrativ gjennomføring av møter.
(utdrag av vedtektene)

arrangementskomité 2021-2022

Leder: Tommy Hofsten (tlf. 932 90 344)
Medlem: Dag Lauvås
Medlem: Dag Henry Nilsen
Medlem: Ellen Paulsen Nilsen
Medlem: Anita Dahl Risvold
Medlem: Svein Rygh
Medlem: Erling Sjøboden
Medlem: Kristen Thormodsen