Møtevirksomhet

Førstkommende medlemsmøte planlegges til fredag 4. mars.

Årsmøte planlegges til 1. april.

Styret holder sine møter som vanlig.

(Furøya Tvedestrand sommeren 2021)