Årsmøte i Langesund motorbåtforening

Det innkalles til årsmøte fredag 3. mars 2023. kl 1900 på Motorbåten.

Saker til årsmøte, må være styret i hende senest 24 februar.

Stikkord – Skriftlige forslag med begrunnelse.

Mvh

Styret i LMF