Havneadministrasjon

Generelt

Bamble kommune er grunneier av småbåthavnene Stoa og Kongshavn. Eierskapet forvaltes av Grenland Havn IKS (GH). Småbåthavnene i Grenland på kommunal grunn driftes av de enkelte båtforeninger gjennom leieavtale med GH.

BHU

Båtforeningenes Havneutvalg SA (BHU), som eies av Langesund Motorbåtforening og Langesund og Omegn Seilforening, er en registrert virksomhet som skal ivareta eiernes interesser i forhold til drift av Stoa og Kongshavn småbåthavner som selvstendig, frittstående foretak på «null fortjenestes» basis.
(utdrag av formålsparagrafen)

Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste besluttende organ i BHU og skal bl.a.:

  • behandle og godkjenne regnskap
  • behandle og godkjenne budsjett
  • behandle og godkjenne investeringsplan
  • foreta valg av styre

Styre

BHU-styret er overordnet ansvarlig for all virksomhet mellom to generalforsamlinger og skal bl.a.:

  • fastsette instrukser
  • fastsette havnereglement
  • velge driftsleder

Drift

De to eierforeningene velger sine representanter til BHU-drift.

BHU-drift skal forestå daglig drift og løpende administrasjon.

Leie av båtplass

Leietakere av båtplass må være medlem av en av de to eierforeningene og bosatt i en av kommunene Skien, Porsgrunn eller Bamble.
Det er stor pågang, ventelisten for de fleste er på flere, til dels mange år.
Søknadsfrist for tildeling av båtplass eller bytte er 1. februar. Det holder å søke én gang.

Spørsmål om småbåthavnene Stoa og Kongshavn herunder om båtplass rettes til BHU-drift.

Kontakt oss

Styreleder BHU Frode Lekman telefon 922 37 575
Driftsleder BHU Arvid Svendsen telefon 957 09 118

E-post: post.bhu@gmail.com

Link til BHU hjemmeside: Havneweb BHU