Medlemsmøte 1. november

(LMF-båt på tur sommeren 2019)

Langesund Motorbåtforening inviterer sine medlemmer til medlemsmøte
fredag 1. november kl. 19.

Det blir informasjon fra styret og komiteer.

Etter den formelle delen serverer vi nylaget bacalao og ferske Langesundsreker til en rimelig penge.

Vel møtt til en hyggelig kveld sammen med andre båt-interesserte i vårt flotte klubbhus «Motorbåten»!

Æresmedlemmet Per Ronald

(Æresmedlem Per Ronald til venstre i bildet mottar det synlige bevis av leder Frode Lekman under årsmøtet)

Per Ronald Amundsen er blitt innvotert som æresmedlem i Langesund Motorbåtforening av styret for sin ekstraordinære innsats for foreningen!

Per Ronald har hatt verv i båtforeningen i mesteparten av de godt over 40 årene han har vært medlem. Han har hatt en imponerende bredde i verv, som i alle år har vært skjøttet samvittighetsfullt og til alles tilfredshet. Vi nevner blant annet nestleder styret, medlem valgkomiteen, leder arrangementskomiteen, medlem BHU-drift og bryggeformann – som han fortsatt er.

Per Ronald er et utmerket eksempel på ildsjel slik som beskrevet i foreningens retningslinjer for hederspris. Han er sosial av natur og deltar på de fleste dugnader, møter og aktiviteter som arrangeres.

Vi gratulerer Per Ronald med æresmedlemskapet!

Årsmøtet 2019


(Som så mange år tidligere ledet æresmedlem Erling Sjøboden årsmøtet vel i havn)

Langesund Motorbåtforening avholdt et vellykket årsmøte den 1. februar på «Motorbåten». De vanlige sakene sto på dagsorden; beretning, regnskap, plan for videre utvikling, innkomne saker, budsjett og valg.

Fra årsmøtet kommer referat og protokoll godkjent av to medlemmer.

Styret og komiteer konstituerer seg i disse dager. Oppgaver skal fordeles. Budsjettet danner grunnlaget for foreningens drift.

Takket være en sunn og god økonomi – og mange dyktige medlemmer i styre og stell – tyder alt på at også 2019 vil bli et godt år for foreningen!

Båtliv gjennom 80 år

Boken om foreningens historie er i salg. Der kan du få med deg «det meste» som har foregått i foreningen og om Langesunds brygger i alle disse årene.

Målet er at boken blir både til nytte som oppslagsverk og glede for Langesund Motorbåtforening – og andre båtinteresserte.
Motorbåtforeningens historie er del av Langesunds historie.

Boken koster 250 kr for medlemmer og 350 kr for andre. Du får kjøpt den på våre møter eller ved å kontakte Tommy tlf. 932 90 344. Ved forsendelse tilkommer utgift til dette.
Boken er også å få kjøpt hos Boksafari AS i Langesund.

Langesund Motorbåtforening 80 år

Stiftelsesmøtet

Den 8. august 1938 møtte 14 ivrige båteiere opp i Wrightegaarden for å danne en forening av motorbåtinteresserte i Langesund.

Det ble fremlagt forslag til lover, som ble enstemmig vedtatt.

Gratulerer

Vi tenker i takknemlighet på pionerene våre og alle de medlemmer, som opp gjennom disse 80 årene har nedlagt utallige dugnadstimer!

«Båtliv gjennom 80 år»

Boken om foreningens historie er nå i salg. Der kan du få med deg «det meste» som har foregått i foreningen og Langesunds brygger i alle disse årene.
Den koster 250 kr for medlemmer og 300 kr for andre.

(Oppdatert 23. oktober)