Langesund Motorbåtforening søker vaskehjelp

Fremhevet

Stillingsannonse: Vaskehjelp – Langesund Motorbåtforening

Langesund Motorbåtforening (LMF) søker etter to pålitelige personer for å ivareta renholdet av våre fasiliteter. Vi tilbyr en attraktiv stilling med fleksible arbeidstider.

Avtalens periode:
Avtalen gjelder fra 1. oktober 2023 til 31. mars 2025 med opsjon på 2 år til.

Arbeidsbeskrivelse:
Som vaskehjelp vil dine hovedoppgaver inkludere:

  • Rengjøring av utvendig toalett-rom 3 ganger per uke i vaktperioden, og 2 ganger per uke utenom vaktperioden.
  • Sjekke hovedetasjen etter styremøter, medlemsmøter og driftsmøter.
  • Rengjøring av hovedetasjen før og etter hver utleie.
  • Utføre en 2-timers vask etter hver utleie, som inngår i leieprisen.
  • Rengjøring av kjelleren (korridor, kjellerstue og LMF-kontor) 1-2 gang per uke.
  • Rengjøring av mopper og kluter hjemme med en beregnet tidsbruk på to timer per måned.

Godtgjøring og utbetaling:
Timesprisen er 200 kroner per time. Det opparbeides ikke feriepenger eller sykelønn.

Kvalifikasjoner:

  • Erfaring med rengjøring eller lignende arbeid er en fordel.
  • Nøyaktighet og oppmerksomhet for detaljer.
  • Pålitelig og i stand til å arbeide selvstendig.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk.

Dersom du er interessert i stillingen som vaskehjelp for Langesund Motorbåtforening, ber vi deg om å sende inn din søknad og CV innen 30. august til langesundmf@gmail.com

Vi ser frem til å høre fra deg!

Med vennlig hilsen,

Langesund Motorbåtforening