Stopp i utleie

Vi ser oss nødt til å stoppe utleie av Motorbåten inntil videre. Vi er dessverre på etterskudd med oppussingen, årsaken er pandemien.

Vi planlegger med å være ferdig i løpet av høsten.

Vi håper og satser på at vi er i gang igjen noen lunde som normalt med oktober-møte.

Vi ønsker våre medlemmer – og andre båtvenner – en riktig god sommer!

Årsmøte 2021

(LMF-gjeng på tur i Langøykilen pinsen 2020)

Tiden for årsmøte i Langesund Motorbåtforening nærmer seg.

Valg

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til verv.
Styret – nestleder, sekretær, styremedlem og varamedlem.
I tillegg medlemmer til arrangementskomiteen, huskomiteen og BHU-drift.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av Daniel Austad, Thor Erling Etland og Stig Robert Solheim.

Om du er villig til å bidra eller har innspill på villig medlem, kan du sende navn til daniel-austa@hotmail.com

Møtevirksomheten innstilt

Koronapandemien er årsaken.

Normalt avholdes medlemsmøte første fredag i måneden fra september til mai. Medlemsmøtene har vært innstilt siden mars 2020.

Årsmøtet 2021 er utsatt.

Møtene vil bli kunngjort, når vi starter opp igjen.

Informasjon om klubbhuset

Utleie

Klubbhuset Motorbåten er åpent for utleie.
Den enkelte leietaker må følge de råd og pålegg som kommer fra lokale og sentrale myndigheter om smittevern.

Vedlikehold

Det blir graving på nordsiden av klubbhuset i løpet av mai måned. Vi har vanninntrengning i krypkjelleren. Det skal bli bedre drenering enn vi har i dag.

Toalettanlegget skal renoveres. Arbeidet inkluderer et HC-toalett.

Harry Arne Lund tildelt Hederskrus

Langesund Motorbåtforening avholdt årsmøte i februar. Harry tok ikke gjenvalg som revisor etter 6 år og oppfylte dermed «6-årsregelen» for å kunne motta Hederskrus.

En av reglene for å kunne bli tildelt Hederskrus er ved fratreden fra verv i styret, komiteer eller utvalg etter minst 6 sammenhengende år (gjeldende fra årsmøtet i 2011).

Allerede i 2000 ble Harry med i styret, da som kasserer. Deretter fulgte noen år som sekretær og varamedlem LMF-styret og medlem BHU-drift. Han fungerte som kasserer fra høsten 2013 frem til årsmøtet i 2014, da han ble valgt som revisor.

Langesund Motorbåtforening er takknemlig for arbeidet og dugnaden Harry har utført for foreningen!