Årsmøte 1. april

Det innkalles til årsmøte fredag 1. april kl. 19 på Motorbåten!

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 25. mars.
Stikkord – hva foreslår du og begrunnelse.

Valgkomiteen ønsker kontakt med villige kandidater. Eller om du har en villig kandidat å melde inn.
Kontakt valgkomiteen v/Daniel Austad tlf. 918 82 406.

(Nyttig hjelpemiddel for ordstyrer)

Medlemsmøte 4. mars

Langesund Motorbåtforening inviterer sine medlemmer til årets første medlemsmøte fredag 4. mars kl. 19.

Det blir informasjon fra styret og komiteer. Mulighet for spørsmål og diskusjon om kommende årsmøte.

Servering av ferske Langesundsreker til en rimelig penge.

Vel møtt til en hyggelig kveld sammen med andre båtinteresserte i vårt flotte klubbhus «Motorbåten»!

(LMF-båter på tur ved Nilen Blindleia sommeren 2021)

Vellykket årsmøte

Langesund Motorbåtforening avholdt et forsinket årsmøte 5. november på klubbhuset «Motorbåten»!
De vanlige sakene sto på dagsorden; styrets beretning, regnskap, styrets plan for videre utvikling, vedtekter, budsjett og valg.

Referat og protokoll fra årsmøtet er under utarbeidelse.

Bilde 1: Bernt H. Jøntvedt og John Schanke skal godkjenne årsmøtets protokoll med sin underskrift.
Bilde 2: Leder Frode Lekman flankert av ordstyrer Arvid A. Svendsen
Bilde 3: Kasserer Morten Sandsmark leser opp regnskapet
Bilde 4: Noen av årsmøtets deltakere

Protokollen vil bli presentert på medlemsmøtet 3. desember.

Selv om det kun gjenstår tre måneder til kommende årsmøte, skal styret og komiteer konstituere seg. Oppgaver skal fordeles. Budsjettet danner grunnlaget for foreningens drift, og en sunn og god økonomi tyder godt for foreningens fremtid!