Godt nyttår

Fremhevet

Langesund Motorbåtforening ønsker sine medlemmer – og andre båtinteresserte – et godt, nytt år!

Styret håper på – og planlegger med – å kunne avholde årsmøte i mars. Restriksjonene for møter og sammenkomster må oppheves først.

Innkalling til årsmøte kommer med 14 dagers varsel.
Valgkomiteen ønsker innspill på villige kandidater til verv. Kontakt langesundmf@gmail.com eller Daniel Austad tlf. 918 82 406.

Formiddagstreff

Fremhevet

Kjellerstua har i mange år vært brukt som «varmestue» og til uformelle treff – spesielt i vinterhalvåret. Muligheten er fortsatt der.

Fra 7. desember blir det formiddagstreff tirsdager, onsdager og torsdager kl. 11-13 i hovedetasjen. Her kan du komme og treffe båtvenner og nyte en kopp kaffe eller te – og ikke minst nystekte vafler!
Vi planlegger å la tilbudet bestå gjennom vinteren så lenge interessen er der – og koronatiltakene tillater det.

(Sommerdag Nidelven Arendal 2021)

Vellykket årsmøte

Langesund Motorbåtforening avholdt et forsinket årsmøte 5. november på klubbhuset «Motorbåten»!
De vanlige sakene sto på dagsorden; styrets beretning, regnskap, styrets plan for videre utvikling, vedtekter, budsjett og valg.

Referat og protokoll fra årsmøtet er under utarbeidelse.

Bilde 1: Bernt H. Jøntvedt og John Schanke skal godkjenne årsmøtets protokoll med sin underskrift.
Bilde 2: Leder Frode Lekman flankert av ordstyrer Arvid A. Svendsen
Bilde 3: Kasserer Morten Sandsmark leser opp regnskapet
Bilde 4: Noen av årsmøtets deltakere

Protokollen vil bli presentert på medlemsmøtet 3. desember.

Selv om det kun gjenstår tre måneder til kommende årsmøte, skal styret og komiteer konstituere seg. Oppgaver skal fordeles. Budsjettet danner grunnlaget for foreningens drift, og en sunn og god økonomi tyder godt for foreningens fremtid!

Informasjon om klubbhuset

Utleie

Klubbhuset Motorbåten er åpent for utleie.
Den enkelte leietaker må følge de råd og pålegg som kommer fra lokale og sentrale myndigheter om smittevern.

Vedlikehold

Det blir graving på nordsiden av klubbhuset i løpet av mai måned. Vi har vanninntrengning i krypkjelleren. Det skal bli bedre drenering enn vi har i dag.

Toalettanlegget skal renoveres. Arbeidet inkluderer et HC-toalett.

Harry Arne Lund tildelt Hederskrus

Langesund Motorbåtforening avholdt årsmøte i februar. Harry tok ikke gjenvalg som revisor etter 6 år og oppfylte dermed «6-årsregelen» for å kunne motta Hederskrus.

En av reglene for å kunne bli tildelt Hederskrus er ved fratreden fra verv i styret, komiteer eller utvalg etter minst 6 sammenhengende år (gjeldende fra årsmøtet i 2011).

Allerede i 2000 ble Harry med i styret, da som kasserer. Deretter fulgte noen år som sekretær og varamedlem LMF-styret og medlem BHU-drift. Han fungerte som kasserer fra høsten 2013 frem til årsmøtet i 2014, da han ble valgt som revisor.

Langesund Motorbåtforening er takknemlig for arbeidet og dugnaden Harry har utført for foreningen!